Vi är en kristen församling som är en del av samfundet Pingst- fria församlingar i samverkan

Läs om vår tro här:

Kontaktpersoner

Ordförande

Isabell Larsson

Du kan nå oss på telefon 0500-46 10 81, via info@stopenpingst.se eller via kontaktformuläret nedan.

Vill du komma i kontakt med oss?

3 + 2 =

Vår historia

 

Efter att ha samlats som bönering under flera år omordnades böneringen till församling den 20/1 1935.

I årsberättelsen för samma år kan man läsa ””Må Herren hjälpa oss då vi nu som församling fortsätta det av beöneringen påbegyna verket att vi ej må förtröttas eller låta oss gripas av slöhets och missmods ande, utan i vår Guds namn höja upp banèret och under jubel draga vidare för att i den helige Andes kraft intaga och lägga nya områden under vår Konungs spira”.

Vid församlingens bildande var man 35 medlemmar och som föreståndare de första åren 1935-1938 tjänade Herbert Brandström.
Böneringen hade 1930, alltså fem år innan församlingens bildande beslutat om att bygga ett kapell.

Under 1922 samlades man i ett så kallat soldattorp där man ordnade med bockar och brädor att sitta på. Det samlades mycket folk till gudstjänsterna som om man ville få en sittplats fick man komma i alla fall en halv timma innan mötet började. Man upplevde en tid av väckelse och flera människor blev frälsta. Detta mynnade ut i att man fick uppleva motstånd och man blev tvungna att flytta verksamheten till annan plats.

1923 hade man den första dopförrättningen och 6 personer döptes.Från november 1923 fram tills dess att kapellet byggts och invigts i April 1930 samlades man i en verkstad Fridhult som Axel Blom byggt.
När beslutet togs att bygga kapellet hade man 250 kronor i kassan.
Man kan läsa i en årberättelse om stor tacksamhet till Gud som mött ”sin lilla plantering” på ett härligt och underbart sätt.

Sångarskaran som medverkade i början var inte stor och för musiken stod en person som kunde spela gitarr.
Från att ha varit 35 personer vid församlingens bildande har antalet medlemmar varierat över tiden.
1975 var man 66 medlemmar och 1976 påbörjades byggandet av den kyrka som används idag.