Jag gladdes när man sade till mig:
Vi ska gå till Herrens hus”
Psaltaren 122:1

Gudstjänsten är öppen för dig som är nyfiken på den kristna tron och längtar efter att få veta mer om vem Gud är, men den är också till för dig som redan har en personlig tro. Under våra gudstjänster vill vi presentera vem Jesus är och bjuda in dig till ett livsförvandlande möte med honom.

Vi tror att gudstjänsterna finns till för att dra oss närmare Gud och närmare varandra, samtidigt som vi utrustar oss för ett liv tillsammans med Gud i vardagen.

Våra gudstjänster är alltid öppna för alla. Här får vi ta del av undervisning, förbön, musik och trevlig gemenskap med varandra. Efter gudstjänsten träffas vi runt fikaborden för fortsatt gemenskap.

 

“Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse.”
Filipperbrevet 4:6

I vår församling samlas vi regelbundet för att be tillsammans. Vi tror att det händer något när vi ber, både med oss och med omständigheterna. Om det är något du ska veta är det att ”Alla kan be!”

Kyrkan är öppen varje tisdag mellan 19:00 och 20:00 för gemensam bön.

Kanske behöver du hjälp i bön?
Då finns vi här för dig.
Du är välkommen att skicka in ditt böneämne här, eller
ringa oss på 0500-46 10 81.

 

“Guds ord är levande och verksamt.
Det är skarpare än något tveeggat svärd”
Hebreerbrevet 4:12

Vår tro är att Bibeln är Guds ord till oss, och vi bör därför läsa och studera Bibeln. Mycket förändras med tiden, men Guds ord består.
Bibeln delger oss svaret på livets alla frågor.

Förutom att läsa sin bibel på egenhand erbjuder vår församling gemensamma bibelstudier på söndagskvällar kl 18:00.

Du kan lyssna på tidigare bibelstudier genom vår podd eller via vår Youtube.
(Länka)

Skulle du sitta kvar med frågor eller funderingar efter att ha lyssnat på vår undervisning är du välkommen att kontakta oss.

Då sade Jesus: ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som de.”
Matteusevangeliet 19:14

Under våra söndagar får barnen vara med om en fantastisk upptäcktsfärd genom bibelns olika äventyr. Vi sjunger, dansar, ber, leker och har skoj.
Vi vill vara en församling för alla generationer och självklart skall barnen vara en naturlig del i gemenskapen.

Vi skickar också med regelbundenhet ut avsnitt med söndagsskolan play till alla barn. Om du inte finns med i vår mejllista och du önskar att ta del av dessa avsnitt (gäller även dig som inte är medlem i församlingen) är du välkommen att kontakta oss, så skall vi se till att du får ta del av mejlutskicken.

Då sade Herren till mig: ”Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig.”
Jeremia 1:7

I vår kyrka är du som ung viktig. Vi tror på dig och på din framtid!

Varannan fredag har vi ungdomssamlingar för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Samlingarna består vanligtvis av undervisning om ett aktuellt ämne, lovsång, bön, aktivitet och mat.

Ungdomarna har också egna hemgrupper som träffas en gång varannan vecka. Hit är alla välkomna.

Om du önskar mer information gällande ungdomsarbetet eller du önskar att komma med i en hemgrupp är du välkommen att kontakta oss.

Vi har alla behov av gemenskap, både med varandra och med Gud – så är vi skapade. I en hemgrupp får du möjlighet att dela livet, med allt vad det innebär av tro, tvivel, frågor, glädje och bekymmer med andra.

Hemgrupperna ses som ett mycket viktigt och värdefullt komplement till våra Gudstjänster och andra samlingar som vi har.

Det finns alltid möjlighet att gå med i en hemgrupp.
Om du är intresserad av att gå med i en grupp eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i
Faderns och Sonens och i den helige Andes namn och
lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.”
Matteusevangeliet 28:19

Detta är det kristna kärleksbudskapet. All kristen mission bottnar i Jesu befallning, att förmedla hela evangeliet till hela människan över hela världen.

Vårt arbete är brett och vi är engagerade i missionsprojekt i olika former på ungefär 10 olika ställen. Utöver dessa sträcker vi gärna ut en hjälpande hand till behövande när behov uppstår.
Det arbete som bedrivs är både i forma av evangelisation och genom humanitärt arbete.